Kiürült festékkazetta felvásárlás

A kiürült festékkazetta veszélyes hulladék!

Hatósági szabályozás alapján a nyomtatókban használatos kiürült festékkazetták veszélyes hulladéknak minősülnek. A nyomtatókat használó természetes vagy jogi személyeknek, mint veszélyes hulladékot termelőknek be kell tartaniuk a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Ezek szerint a kiürült festékkazettákat tilos egyszerűen kidobni a szemétbe, a veszélyes hulladékot illetéktelenektől elzárt helyen kell gyűjteni, majd gondoskodni kell azok ártalmatlanításáról.

Mit tegyek a kiürült festékkazettámmal?

Veszélyes hulladékot csak a megfelelő szakhatósági igazolványokkal rendelkező átvevő ártalmatlaníthat. Az ártalmatlanításnak jelenlegi szokványos menete, hogy a hulladék birtokosa, termelője a hulladékot elszállítja egy közeli égetőműbe, ahol szolgáltatási díj fejében a hulladékot átveszik megsemmisítésre, és erről elismervényt („K” kísérő jegy) kap az átadó. Szakhatósági ellenőrzés során ezekkel a bizonylatokkal lehet igazolni a megsemmisítés tényét.

Cégünk erre az időigényes, költséges eljárásra kínál egy kedvezőbb megoldást.

Mivel a Remax Hungary Kft. újrahasznosítja a kiürült nyomtatókazetták főbb elemeit, ezért bizonyos típusú, megfelelő állapotú kazettákat megvásárolunk Öntől. Csak sértetlen, eredeti, egyszer használt kazettákat áll módunkban megvásárolni. Cégünk rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel, így a veszélyes hulladék átadásáról bizonylatot adunk (K, SZ jegy) Önnek. Így Önnek az, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjon el, nem okoz felesleges plusz költségeket, sőt, így tovább csökkentheti nyomtatási költségeit, valamint a környezetünk védeleméért is tett egy lépést. Reméljük ajánlatunk felkeltette érdeklődését és hamarosan Partnereink között üdvözölhetjük.